MTM Flexpack logo

За нас

История

Нашата история започва през 2017 година със създаване на семейна фирма с опитни професионалисти. МТМ FLEXPACK е специализирана в доставката на почистващи продукти за професионални потребители. С приемствения опит в областта на хигиената и нашата платформа за разпространение в България, ние сме в състояние да обслужваме свои клиенти с висококачествени продукти винаги навреме.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Качество – стремим се да предоставяме продукти с високо качество, отговарящи на най-високите хигиенни стандарти и поетите от нас ангажименти.
Иновации – чрез проучване на пазара предлагаме нови приложения за мокрите кърпи отвъд традиционния пазар.
Клиенти и партньори – за да задоволим желанията на клиентите, ние разработваме персонални решения за етикети на нашите стандартни продукти и даваме на нашите клиенти избор.
Партньорство – ценим нашите партньори. Работим заедно, за да постигнем общите си цели, за да обслужваме крайните потребители по най-добрия начин.